Olsztyn

17-18 maja 2014

Do startu pozostało:

Regulamin 1,5-40-10

ELEMENTAL TRIATHLON OLSZTYN 2014
DYSTANS OLIMPIJSKI (1,5-40-10)
OLSZTYN, 18.05.2014r.

I. ORGANIZATORZY
1. Urząd Miasta Olsztyn
2. OSiR Olsztyn
3. LABOSPORT Polska s.c.

II. CEL
1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Olsztyna w kraju i na świecie.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Olsztyna i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. ELEMENTAL Triathlon Olsztyn odbędzie się w dniu 18.05.2014r.
2. Start, meta i strefa zmian znajdować się będą przy ul. Lotniczej w okolicy Jeziora Krzywego w Olsztynie.

IV. PROGRAM IMPREZYSobota, 17.05.2014
09:00 – 10:00 konferencja prasowa (basen Aquasfera przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 69b)
10:00 – 12:00 trening pływacki dla uczestników ELEMENTAL Triathlon Olsztyn (basen Aquasfera przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 69b)
12:00 – 13:30 wydawanie pakietów startowych bieg oraz aquathlon (biuro zawodów ul. Lotnicza)
14:00 – oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski w Aquathlonie
14:05 – odprawa techniczna aquathlon (okolice mety)
14:15 start kategorii wiekowej 6-7 lat – bieg na 200 m
14:20 start kategorii wiekowej 8-9 lat – bieg na 0,5km
14:30 start kategorii wiekowej 10-11 lat – bieg na 1km
14:45 start kategorii wiekowej 12-13 lat – aquathlon na dystansie 200 m pływania i 1km biegu
15:15 start kategorii wiekowej 14-15 lat i 16-17 lat - Mistrzostwa Polski w Aquathlonie Juniorów młodszych na dystansie 400 m pływania i 2km biegu
16:00 start kategorii wiekowej 18-19 lat, 20-23 lata, 24 i więcej (junior, młodzieżowiec i open) – Mistrzostwa Polski w Aquathlonie na dystansie 1000 m pływania i 5km biegu
17:00 – 17:30 ceremonia wręczania nagród
Niedziela, 18.05.2014
08:30 – 10:30 wydawanie pakietów startowych dystans olimpijski i Supersprint (biuro zawodów ul. Lotnicza)
09:00 – 10:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian dystans olimpijski i Supersprint
10:15 oficjalne otwarcie ELEMENTAL Triathlon Olsztyn
10:30 odprawa techniczna dystans Supersprint (okolice mety)
11:00 start dystans Supersprint
12:00 zamknięcie trasy dystans Supersprint
12:00-12:15 wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian dystans Supersprint
12:00 odprawa techniczna dystans olimpijski (okolice mety)
12:30 start dystans olimpijski
16:30 zamknięcie trasy dystans olimpijski
16:30 – 17:00 ceremonia wręczania nagród

V. DYSTANS I TRASA
1. ELEMENTAL Triathlon Olsztyn rozegrany zostanie na dystansie olimpijskim (1,5-40-10).
2. Pływanie na dystansie 1,5km (2 pętle). Spodziewana temperatura wody w maju w Jeziorze Krzywym 15-19°C. Głębokość jeziora 2-15m. Start z brzegu. Pianki dozwolone.
3. Rower na dystansie 40km (4 pętle x 10km ulicami: Lotnicza, Sielska w stronę na Ostródę, nawrót, Roberta Shumana, nawrót, Sielska, Lotnicza). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 1km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji z draftingiem. Rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe są zabronione.
4. Bieg – 10km (3 pętle po 3,33km). Pętla wytyczona po ścieżkach utwardzonych i chodnikach miasta Olsztyn. Oznaczenia długości trasy co 1km. Pomiar trasy GPS.
5. Limit czasu ukończenia zawodów – 4 godziny.

VI.BIURO ZAWODÓW
Sobota, 17.05.2014
12:00 – 13:30 wydawanie pakietów startowych bieg oraz aquathlon (biuro zawodów ul. Lotnicza)”
Niedziela, 18.05.2014
08:30 – 9:30 wydawanie pakietów startowych dystans supersprinterski (biuro zawodów ul. Lotnicza)
08:30 – 10:30 wydawanie pakietów startowych dystans olimpijski (biuro zawodów ul. Lotnicza)

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.

VIII. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach strefy zmian.

IX. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową STS-TIMING.

X. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
K (generalna kobiet)
K 18 (18-24 lat)
K 25 (25-29 lat)
K 30 (30-34 lat)
K 35 (35-39 lat)
K 40 (40-44 lat)
K 45 (45-49 lat)
K 50+ (50 lat i więcej)
2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
M (generalna mężczyzn)
M 18 (18-24 lat)
M 25 (25-29 lat)
M 30 (30-34 lat)
M 35 (35-39 lat)
M 40 (40-44 lat)
M 45 (45-49 lat)
M 50 (50-54 lat)
M 55 (55-59 lat)
M 60+ (60 lat i więcej)

XI. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
2. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli ELEMENTAL Triathlon Olsztyn.
3. Trzech pierwszych zawodników i trzy pierwsze zawodniczki w klasyfikacji generalnej otrzymują nagrody pieniężne lub rzeczowe.
4. Od nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek w wysokości 10%.
5. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
6. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, następuje połączenie z niższą kategorią wiekową.
7. Każdy zawodnik, który ukończy ELEMENTAL Triathlon Olsztyn otrzyma okolicznościowy medal.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach na dystansie olimpijskim mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli.

XIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do ELEMENTAL Triathlon Olsztyn będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.triathlonolsztyn.pl
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie zawodów www.triathlonolsztyn.pl
3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
5. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
6. Obowiązuje limit uczestników 400 osób.
7. W przypadku osiągnięcia limitu 400 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
7. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 09.05.2014, po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.
9. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy ELEMENTAL Triathlon Olsztyn.

XIV. WPISOWE
1. W zawodach ELEMENTAL Triathlon Olsztyn obowiązują opłaty w wysokości:
150,00 PLN płatne do 28.02.2014
180,00 PLN płatne do 25.04.2014
210,00 PLN płatne do 09.05.2014
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
3. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
LABOSPORT Polska s.c.
ul. Szmaragdowa 12
82-300 Elbląg – Gronowo Górne
PKO BP 34 1020 1752 0000 0802 0160 6151
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, opłata startowa ETO”.
4. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w ELEMENTAL Triathlon Olsztyn to organizator zwróci 50% opłaty startowej, pod warunkiem, że na to miejsce zgłosi się i opłaci aktualną opłatę startową osoba z listy rezerwowej.
5. W przypadku wpływu opłaty startowej na konto organizatora po 18 kwietnia 2014 roku zawodnik otrzyma pakiet startowy pomniejszony o okolicznościowy T-shirt i nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
6. Organizator wystawia faktury VAT na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.
7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska s.c., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XV. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonolsztyn.pl

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników ELEMENTAL Triathlon Olsztyn będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników ELEMENTAL Triathlon Olsztyn będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w ELEMENTAL Triathlon Olsztyn obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ELEMENTAL Triathlon Olsztyn. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z ELEMENTAL Triathlon Olsztyn należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: LABOSPORT Polska s.c., ul. Szmaragdowa 12, 82-300 Elbląg – Gronowo Górne, z dopiskiem „ELEMENTAL Triathlon Olsztyn – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące ELEMENTAL Triathlon Olsztyn Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących ELEMENTAL Triathlon Olsztyn będzie ostateczna.

XVIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 09.05.2014r. o godz. 23:59.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, okolicznościowy T-shirt oraz bon na posiłek po zawodach.
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
6. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
10. W ELEMENTAL Triathlon Olsztyn nie będą wymagane licencje PZTri.
11. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
12. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.